fbpx

Förfrågan

Hem sökes i nedre Norrland till flicka i yngre tonåren (ID 18133)

Söker privat familj

Publicerad 2021-05-14

Beskrivning:

Flicka i yngre tonåren. En utredning har genomförts nyligen och den visar diagnosen ADHD och även autistiska drag. Placering i familjehem har funnits tidigare. Placeringen avslutades då det familjehemmet hastigt beslöt sig för att avbryta sitt uppdrag. Flickan kom hem till sin familj men detta fungerade bara under en kort period och placerades då på ett HVB hem för utredning. Skolgång är inte fullföljd. Hon har vägrat att gå till skolan, inte heller under tiden på HVB hemmet lyckades man motivera henne till att gå i skolan. Efter ADHD diagnos mm är förhoppningen att vetskapen om detta skall leda till större förståelse för flickans behov också från skolans sida. Flickan har tre små syskon. I ett familjehem bör det inte finnas flera yngre barn. Gärna jämnåriga eller äldre om de inte har stor problematik. Hon har lätt för att skaffa kompisar men bara på ett ytligt plan. Hon har inga nära vänner då hon har svårt att bibehålla sina kontakter. Platsen för hennes familjehem vill vi ska vara i Västernorrland, Västerbotten eller Jämtland.

Vi söker i följande län:

Jämtlands län, Västerbottens län, Västernorrlands län

logotyp Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun

Besöksadress:
a

Kontaktperson:
Namn: Marianne Smed
Telefon: 070 320 55 83
E-post: marianne.smed@nordanstig.se

www.nordanstig.se
info@allafamiljehem.se
Telefon: 0652-360 00
Org-nr.: 212000-2312

ID: 18133

Nordanstigs kommun (Nordanstigs kommun) ansvarar för innehållet på denna sida.