Förfrågan

Jakobsson familjehem och psykolog söker familjehem! (ID 18241)

Söker privat familj

Publicerad 2021-09-08

Beskrivning:

Vi får ständigt förfrågningar vi inte kan matcha och söker därför mer jour/familjehem att samarbeta med!

Jakobsson familjehem och psykolog är en mindre verksamhet som arbetar med konsulent stöd. Verksamhetens har en egen psykolog som arbetar i placeringarna och nära familjehemmen. Familjerna får utbildning av psykologen inom områden som exempelvis utvecklingspsykologi, trauma relaterade tillstånd och psykiska funktionshinder( diagnoser). I vår service till våra samarbetspartners ingår att vi besöker familjehem, handleder vid besök och på telefon. Är tillgängliga dygnet runt för snabbt stöd och kontakt. Samarbetar med skola, BUP ( barn och ungdomspsykiatrin) och habilitering om behov finns. Närvarar på nätverksmöten som SIP om önskemål finns. Familjehemmen vi samarbetar med är erfarna och utvalda. I de flesta familjer finns en vuxen hemma på heltid. Vi sätter stort värde på uthållighet, flexibilitet och försöker hitta individuella lösningar för att placeringen ska bli framgångsrik. Kontakta oss gärna för mer information!

Vi söker i följande län:

Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län, Blekinge län, Skåne län, Hallands län, Västra Götalands län, Värmlands län, Örebro län, Västmanlands län, Gävleborgs län

logotyp Jakobsson familjehem & psykolog AB Jakobsson familjehem & psykolog AB

Postadress:
Jakobsson & psykolog AB Box 1537 701 15 Örebro

Kontaktperson:
Namn: Marie Jakobsson
Telefon: 070-6223550
E-post: marie.jakobsson68@telia.com

https://www.jfamiljehempsykolog.se/

Telefon: 070-6223550
Org-nr.: 556978-1882

ID: 18241

Jakobsson familjehem & psykolog AB (Jakobsson familjehem & psykolog AB) ansvarar för innehållet på denna sida.