fbpx

Förfrågan

Familjehem sökes till en 15-årig pojke (ID 18364)

Söker konsulenstödd familj
Söker privat familj

Publicerad 2021-11-24

Beskrivning:

Kungsbacka familjehemsenhet söker ett kvalificerat och förstärkt familjehem åt en snart 15-årig pojke. Pojken bor idag på institution för barn med NPF funktionsvariationer och har gjort det sedan sommaren 2020. Pojken har ett omfattande omsorgsbehov och behöver stöd inom alla livsområden. Familjehemmet behöver ha erfarenhet av NPF-diagnoser och kunskap om hur man håller en struktur i tillvaron för att kunna vägleda, motivera och påminna honom i alla moment i livsföringen. Pojken har under tiden på nuvarande boende kunnat ta till sig rutiner genom den struktur de arbetar utifrån men behöver fortsatt stöd för att upprätthålla det som nu fungerar, om än med stöd. Åtminstone en i familjehemmet behöver vara hemma på heltid. Pojken behöver tillsyn all vaken tid och man behöver ha med ett säkerhetsperspektiv i tillsynen. Familjehemmet kan inte ha andra barn i hemmet. Familjehemmet behöver inledningsvis upprätta kontakter med habilitering, skola och sjukvård. Detta för vidare samarbete med habilitering för att pojken ska få tillgång till stöd och de insatser han har behov av, tät kontakt med skola och eventuellt sjukvård för traumabehandling. Familjehemmet behöver ha strategier för tvångsmässigt ätande. Idag har pojken rutiner kring reglering av mobil-och speltid och är van att använda sig av tydliga scheman. I dagsläget går pojken en timme om dagen i skolan och har personal med sig som stannar utanför hans klassrum hela tiden för att kunna fånga upp honom om han behöver det. Pojken beskriver sig själv som en skojfrisk kille som tycker om att skratta och skoja. Han önskar ha en skola som fungerar för honom och att få en bättre kontakt med sin pappa. Han tycker att han är duktig på att skriva, räkna och läsa. Han har ett intresse för tekniska saker. Pojken utrycker en önskan om att göra aktiviteter såsom lazerdome och gokart. Han tycker om att simma och vill lära cykla. Pojken har också en önskan om att gå ner i vikt. Kungsbacka familjehemsenhet söker ett kvalificerat och förstärkt familjehem åt en snart 15-årig pojke. Pojken bor idag på institution för barn med NPF funktionsvariationer och har gjort det sedan sommaren 2020. Pojken har ett omfattande omsorgsbehov och behöver stöd inom alla livsområden. Familjehemmet behöver ha erfarenhet av NPF-diagnoser och kunskap om hur man håller en struktur i tillvaron för att kunna vägleda, motivera och påminna honom i alla moment i livsföringen. Pojken har under tiden på nuvarande boende kunnat ta till sig rutiner genom den struktur de arbetar utifrån men behöver fortsatt stöd för att upprätthålla det som nu fungerar, om än med stöd. Åtminstone en i familjehemmet behöver vara hemma på heltid. Pojken behöver tillsyn all vaken tid och man behöver ha med ett säkerhetsperspektiv i tillsynen. Familjehemmet kan inte ha andra barn i hemmet. Familjehemmet behöver inledningsvis upprätta kontakter med habilitering, skola och sjukvård. Detta för vidare samarbete med habilitering för att pojken ska få tillgång till stöd och de insatser han har behov av, tät kontakt med skola och eventuellt sjukvård för traumabehandling. Familjehemmet behöver ha strategier för tvångsmässigt ätande. Idag har pojken rutiner kring reglering av mobil-och speltid och är van att använda sig av tydliga scheman. I dagsläget går pojken en timme om dagen i skolan och har personal med sig som stannar utanför hans klassrum hela tiden för att kunna fånga upp honom om han behöver det. Pojken beskriver sig själv som en skojfrisk kille som tycker om att skratta och skoja. Han önskar ha en skola som fungerar för honom och att få en bättre kontakt med sin pappa. Han tycker att han är duktig på att skriva, räkna och läsa. Han har ett intresse för tekniska saker. Pojken utrycker en önskan om att göra aktiviteter såsom lazerdome och gokart. Han tycker om att simma och vill lära cykla. Pojken har också en önskan om att gå ner i vikt.

Vi söker i följande län:

Hela landet

logotyp Kungsbacka kommun Kungsbacka kommun

Besöksadress:
a

Kontaktperson:
Namn: Beatrice Lange
Telefon: 0300-837490
E-post: beatrice.lange@kungsbacka.se

www.kungsbacka.se
info@allafamiljehem.se
Telefon: 0300-83 40 00
Org-nr.: 212000-1256

ID: 18364

Kungsbacka kommun (Kungsbacka kommun) ansvarar för innehållet på denna sida.