fbpx

Förfrågan

Familjehem sökes åt pojke född 2018 (ID 18689)

Söker privat familj

Publicerad 2022-06-21

Beskrivning:

Hässelby-Vällingby Stadsdelsförvaltning söker familjehem åt pojke född 2018. Pojken beskrivs som glad och energisk med stort behov av kärlek, trygghet och stabilitet. Familjehemmet behöver vara inkännande, ha en trygg struktur och värdegrund samt är flexibelt för pojkens behov. Familjehemmet bör ligga inom rimligt köravstånd till Hässelby-Vällingby där umgänge med biologiskt nätverk sker en gång i månaden. Familjehemmet behöver kunna vara tillgängliga att köra till och från dessa umgängesträffar. Pojken beskrivs som lätt att tycka om och social. Han har inga kända allergier. Socialförvaltningen önskar att familjehemmet har möjlighet initialt att vara hemma med pojken under en tid för anknytning, gärna även att familjehemmet består av två trygga vuxna. Familjehem med uppdrag genom Hässelby-Vällingbys stadsdelsförvaltning erbjuds kontinuerligt stöd i form av handledning och rådgivning, samt möjlighet till stödinsatser via en mentorsfamilj. Inledande erbjuds även familjestödjande insats med fokus anknytning.

Vi söker i följande län:

Dalarnas län, Gävleborgs län, Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Värmlands län, Örebro län, Östergötlands län

logotyp Stockholm Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Stockholm Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

Besöksadress:
a

Kontaktperson:
Namn: Sanna Malm
Telefon: 0761204085
E-post: Funktion.SD04.familjevarden@stockholm.se

www.stockholm.se
info@allafamiljehem.se
Telefon: 08-508 04 000
Org-nr.: 212000-0142

ID: 18689

Stockholm Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning (Stockholm Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning) ansvarar för innehållet på denna sida.