Förfrågan

Familjehem till flicka 14 år (ID 18699)

Söker privat familj

Publicerad 2022-06-30

Beskrivning:

Placeras pga våld i hemmet, samt eget riskbeteende. Hon behöver stöttning i konsekvenstänkande, relationer och skolgången. Familjehemmet ska ligga minst 10 mil från Stockholm.

Vi söker i följande län:

Dalarnas län, Gävleborgs län, Södermanlands län, Uppsala län, Örebro län

logotyp Botkyrka kommun Botkyrka kommun

Besöksadress:
a

Kontaktperson:
Namn: Kristina Hultén
Telefon: 076-1368823
E-post: kristina.hulten@botkyrka.se

www.botkyrka.se
info@allafamiljehem.se
Telefon: 08-530 223 50
Org-nr.: 212000-2882

ID: 18699

Botkyrka kommun (Botkyrka kommun) ansvarar för innehållet på denna sida.