Förfrågan

Familjehem till pojke 10 år (ID 18700)

Söker privat familj

Publicerad 2022-07-01

Beskrivning:

Vi söker nu en uppväxtplacering till en 10 årig pojke (fyller 11 i år). Pojken har en härlig personlighet med mycket energi och humor. Han tycker om olika sorter av idrott såsom fotboll och innebandy. Han tycker också om att spela tv-spel. Pojken är i behov av ett varmt hem med mycket känslomässig tillgänglighet och som kan lägga mycket fokus på hans utveckling. Pojken kan ha ett utmanande och utåtagerande beteende om han känner sig orättvist behandlad eller missförstådd. Familjehemmet bör därför ha mycket tålamod och en förmåga att kunna stå kvar när pojken blir upprörd. Pojken har en kontakt på BUP utifrån hans mående, ADHD diagnos och autistiska drag. SKOLFAM är involverade i pojkens ärende. Sammantaget finns det ett resurser och ett helhetsgrepp kring pojken och hans situation. Familjehemmet vi söker ska inte ha egna hemmaboende barn som är yngre än pojken. Pojken har en yngre syster som han kommer ha ett kontinuerligt umgänge med. Familjehemmet behöver ha gott om resurser för att kunna tillgodose pojkens behov av känslomässigt stöd, trygghet och förutsägbarhet. Familjehemmet behöver ha en god samarbetsförmåga för samarbete med skola, socialtjänst och sjukvård. Möjlighet att vara hemma på heltid med ersättning för förlorad arbetsinkomst finns. Ett högre arvode kan tillkomma utifrån att ärendet är av en karaktär där familjehemmet behöver särskild kompetens och extra resurser.

Kontakta oss för mer information. Se kontaktuppgifter nedan.

Som familjehem för Familjehemsenheten Hisingen erbjuds du bland annat:
- Stöd och handledning av kompetenta familjehemssekreterare med socionomexamen
- Vid behov fördjupad handledning av psykolog med inriktning på barn
- Grundutbildning för familjehem "Ett hem att växa i"
- Föreläsningar om relevanta ämnen två gånger per termin
- Möjlighet till kostnadsfritt samtalsstöd i olika privat- och arbetsrelaterade frågor via Falck Healthcare i sådant som rör t.ex.     relationer, juridik, ekonomi och existentiella frågor
- Arvode och omkostnadsersättning enligt SKR:s riktlinjer
- Ersättning för förlorad arbetsinkomst vid behov

Välkommen att höra av dig vid intresse så kan vi berätta mer!

Vi söker i följande län:

Hela landet

logotyp Göteborg, socialnämnden Hisingen Göteborg, socialnämnden Hisingen

Besöksadress:
a

Kontaktperson:
Namn: John Haddad Strömberg
Telefon: 0313665894
E-post: john.haddad.stromberg@socialhisingen.got

www.goteborg.se
info@allafamiljehem.se
Telefon: 031-365 00 00
Org-nr.: 212000-1355

ID: 18700

Göteborg, socialnämnden Hisingen ansvarar för innehållet på denna sida.