Förfrågan

Familjehem sökes till två bröder, födda 2015 och 2017 (ID 18701)

Söker privat familj

Publicerad 2022-07-01

Beskrivning:

Två välfungerande pojkar behöver ett stadigvarande familjehem Ett syskonpar, två pojkar födda 2015 och 2017, behöver komma till ett familjehem. De ska placeras ihop. Pojkarna har blivit omhändertagna utifrån våld i hemmet. De som träffat pojkarna beskriver dem som två sociala, artiga och glada pojkar som är välfungerande trots det de varit med om. Just nu bor de i ett jourhem, vilket fungerar bra. Pojkarna har inga hälsoproblem. De haft oanmäld frånvaro från skolan och har därför hamnat lite efter. De tycker om att spela fotboll. Skicka gärna en intressenotis om detta uppdrag hade kunnat passa er. Alternativt kontakta ansvarig familjehemssekreterare via kontaktuppgifterna nedan.

Som familjehem för Familjehemsenheten Hisingen erbjuds du bland annat:
- Stöd och handledning av kompetenta familjehemssekreterare med socionomexamen
- Vid behov fördjupad handledning av psykolog med inriktning på barn
- Grundutbildning för familjehem "Ett hem att växa i" - Föreläsningar om relevanta ämnen två gånger per termin
- Möjlighet till kostnadsfritt samtalsstöd i olika privat- och arbetsrelaterade frågor via Falck Healthcare i sådant som rör t.ex. relationer, juridik, ekonomi och existentiella frågor
- Arvode och omkostnadsersättning enligt SKR:s riktlinjer
- Ersättning för förlorad arbetsinkomst vid behov

Välkommen att höra av dig vid intresse så kan vi berätta mer!

Vi söker i följande län:

Västra Götalands län

logotyp Göteborg, socialnämnden Hisingen Göteborg, socialnämnden Hisingen

Besöksadress:
a

Kontaktperson:
Namn: John Haddad Strömberg
Telefon: 0313665894
E-post: john.haddad.stromberg@socialhisingen.got

www.goteborg.se
info@allafamiljehem.se
Telefon: 031-365 00 00
Org-nr.: 212000-1355

ID: 18701

Göteborg, socialnämnden Hisingen ansvarar för innehållet på denna sida.