Förfrågan

Söker akut plats i jourhem till en pojke 7 år (ID 18726)

Söker konsulenstödd familj

Publicerad 2022-08-04

Beskrivning:

Söker akut plats i jourhem, men placering som kan vara varaktig över tid. Inga diagnoser är ställda men barnet har en beteendeproblematik, kan vara utåtagerande ibland med kraftigt våld vilket ibland kan vara svårt att förutse. Barnet är fysiskt frisk men har överlag stora behov inom alla behovsområden. Barnet har svårigheter att tolka sociala koder och svåra situationer kan uppkomma i sociala sammanhang.
Skolsituationen är problematisk och barnet har behov av stöd för att tillgodogöra sig undervisning men har inte varit utåtagerande i skolan.

Vi söker i följande län:

Blekinge län, Dalarnas län, Hallands län, Jönköpings län, Kalmar län, Kronobergs län, Norrbottens län, Skåne län, Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Västmanlands län, Örebro län, Östergötlands län

logotyp Borås stad Borås stad

Besöksadress:
a

Kontaktperson:
Namn: Margaretha Alm
Telefon: 0768 88 38 96
E-post: margaretha.alm@boras.se

www.boras.se
info@allafamiljehem.se
Telefon: 033-35 70 00
Org-nr.: 212000-1561

ID: 18726

Borås stad (Borås stad) ansvarar för innehållet på denna sida.