Förfrågan

Vi är i behov av ett familjehem för en 15-åring. (ID 19052)

Söker konsulenstödd familj

Publicerad 2023-03-20

Beskrivning:

NPF-diagnoser, psykisk ohälsa, suicidtankar (ej försök) samt skolsvårigheter/hemmasittare. Oklart idag när omplacering behöver ske, troligtvis efter terminsslut. Familjehemmet bör gärna bo i eller i närheten en större stad. Ungdomen är i behov av känslomässigt stöd varför en ensamstående person utan barn kan vara att föredra.

Vi söker i följande län:

Blekinge län, Gävleborgs län, Hallands län, Jönköpings län, Kronobergs län, Skåne län, Södermanlands län, Värmlands län, Västra Götalands län, Örebro län

logotyp Lysekils kommun Lysekils kommun

Besöksadress:
a

Kontaktperson:
Namn: Lise-Lotte Uddman
Telefon: 0523613420
E-post: lise-lotte.uddman@lysekil.se

www.lysekil.se
info@allafamiljehem.se
Telefon: 0523-61 30 00
Org-nr.: 212000-1389

ID: 19052

Lysekils kommun (Lysekils kommun) ansvarar för innehållet på denna sida.