Konsulent

Sida vid sida

Beskrivning:

Vid familjehemsgruppen på Sida vid Sida arbetar endast socionomer med mångårig erfarenhet inom socialtjänstens arbete med såväl barnavårdsutredningar som familjehemsvård.

Vår organisation drivs av ett stort personligt engagemang gentemot familjehem och uppdragsgivare och därav ser vi gärna en personlig kontakt vid placeringsförfrågningar. Vid en placeringsförfrågan är det av stor vikt att det blir en bra matchning för att tillgodose barnets behov. 

Vi drivs av en vilja att ge unga människor de bästa förutsättningarna för en fungerande framtid. Hos oss kan barn och ungdomar få den trygghet och det stöd som behövs. Det finns även möjlighet för föräldrar till placerade barn och ungdomar att gå föräldrautbildning.

Huvudkontoret ligger i Stockholm och våra jour- och familjehem finns utspridda i landet. Flertalet av jour- och familjehemmen finns i Stockholmsområdet.

Vår övergripande vision är att skapa relationer som bär och vi är en verksamhet som alltid står kvar.

Målgrupp

Barn och ungdomar i ålder 0-21 år med: - beteendestörningar - neuropsykiatriska funktionshinder - psykosocial problematik - psykisk ohälsa - missbruks- och beroendeproblematik - utan föräldrar - annat etniskt ursprung - behov av skyddsplacering Föräldrar- och barnplacering - skyddsplacering

Övrig verksamhet

Sida vid Sida har även stödboende och träningslägenheter.

Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete:

För att tillgodose barnets unika behov utgår familjehemmen från socialtjänsten vårdplan. Flertalet familjehem som är knutna till Sida vid Sida har lång erfarenhet av att vara familjehem. De får kontinuerlig handledning av familjehemskonsulenterna som är tillgängliga dygnet runt. Socialstyrelsens metod BRA-fam används i utredningsprocessen av familjehemmen. Vid önskemål från socialtjänsten kan familjehemmen utredas enligt nya Kälvesten.

logotyp Sida vid sida Sida vid sida

Postadress:
Box 45013, 104 30 Stockholm

Kontaktpersoner:
Amela Cerimagic
Placeringsansvarig
073-2509702
Lelle Hagström
Vd
073-2509701
Sonya Krzyzanski
073-2509725

http://www.sidavidsida.se

Telefon: 070-665 64 00
Org-nr.: 556961-5320

ID: 1366

Sida vid sida (Sida vid Sida AB) ansvarar för innehållet på denna sida.