fbpx

Konsulent

OmsorgsCompagniet

Omsorg med omtanke

Beskrivning:

OmsorgsCompagniet söker jour- och familjehem till barn, ungdomar och unga vuxna från 11 år som ett alternativ till en HVB placering. Vår målgrupp är barn, ungdomar och unga vuxna med normbrytande beteende som hamnat snett i samhället med kriminalitet, missbruk och havererad skolgång som resultat av det. Oftast har de psykosocial och eller neuropsykiatrisk problematik i bilden. Vi arbetar förebyggande med barn och ungdomar som utsatts för hot och hot om våld av kriminella nätverk för att utföra kriminella handlingar. De behöver skydd och komma till en familj där det finns trygghet och stabilitet i vardagen.

Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete:

Vi vill erbjuda till våra kunder och barn/ungdomar ett alternativ till en HVB placering genom att arbeta tätt ihop med familjehemsföräldrar, klientcoaher och socialtjänsten för att få den unge/individen fungerande vardag. Klientcoacher arbetar utifrån programmet "kriminalitet som livsstil" och direkt kopplade till barn/ungdomen den unga individen. Vi samarbetar tätt med berörda myndigheter och nätverket runt den unge/individen.
Vi skräddarsyr en placering utifrån klientens behov och socialtjänstens önskemål. 
OmsorgsCompagniet har tillgång till handledare, psykoterapeuter, familjebehandlare, psykologer och psykiatriker. Det finns även möjlighet att genomföra neuropsykiatriska utredningar.

logotyp OmsorgsCompagniet OmsorgsCompagniet

Besöksadress:
Planiavägen 11 131 54 Nacka

Kontaktpersoner:
Tatjana Ljungblom
0708-1067720
Birgitta Ekegren
Affärsområdeschef
070-7736375

https://www.oc.se

Telefon: 0200-122100
Org-nr.: 556898-0287

ID: 200637

OmsorgsCompagniet (AB OmsorgsCompagniet i Storstaden) ansvarar för innehållet på denna sida.