Konsulent

Compass Individ & Familj

Tillsammans är vi bäst!

Beskrivning:

Compass Individ och Familj erbjuder konsulentstödda jour- och familjehem som utretts via BRAfam och Kälvestensmetoden. Vid behov tillämpas även Socialstyrelsens vinjetter. Familjerna har olika bakgrunder och erfarenheter, då vi vill kunna matcha varje individs unika behov och förutsättningar. Våra familjehemskonsulenter är utbildade socionomer med lång erfarenhet av socialt arbete och familjehemsvården. Familjehemskonsulenterna ger fortlöpande handledning, stöd och utbildning. Vi finns tillgängliga 24/7 årets alla dagar. Vi är tillståndspliktiga och har ramavtal med Skånes kommuner, Halland, Kronoberg, ADDA, Eskilstuna och Uppsala.

Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete:

Våra ansatser utgår från ankyntningsteori, utvecklingspsykologi, traumamedveten omsorg, motiverande samtal, systemteori och lösningsfokuserade ansatser. Våra familjehemskonsulenter är utbildade i bl.a Kälvesten, BBIC, Samarbete för trygghet, Ett hem att växa i, Patriark, Repulse, sexologi, processledarutbildning, ÅP, mindfullness mm. 

Vi utvärderar fortlöpande verksamheten samt genomför en årlig enkätundersökning gällande hur våra jour- och familjehem upplever handledningen och stödet de får från familjehemskonsulenterna samt verksamheten i sin helhet. Vidare har verksamheten ingått i SSIL s kvalitetsindex. Verksamheten har även rutiner för klagomålshantering och Lex Sara.

Familjehemskonsulenterna får regelbunden extern handledning och verksamheten kan erhålla psykologkonsultation om behov föreligger.

logotyp Compass Individ & Familj Compass Individ & Familj

Besöksadress:
Industrigatan 83

Postadress:
252 32 Helsingborg

Kontaktpersoner:
Fatima Stjärnkvist
Föreståndare
0707-453562
Martina Unosson
0739-605521
Anna Malmberg
Familjehemskonsulent
0707-81 50 98
Eva Lindau
Familjehemskonsulent
070729 22 09

https://www.ciof.se

Telefon: 0707-35 45 62, 0739- 60 55 21
Org-nr.: 556932-6480

ID: 200762

Compass Individ & Familj (Compass Individ & Familj AB) ansvarar för innehållet på denna sida.