fbpx

Konsulent

NSU Konsulentstödd Familjehemsvård

Beskrivning:

 

 

Vi arbetar på uppdrag av kommuner och tar emot placeringar enligt SoL och LVU. Vår målgrupp är barn och ungdomar i åldern 0-21 år som är i behov av placering med konsulentstöd eller placering med konsulentstöd i kombination med kompletterande insatser såsom en vuxen hemma på heltid. Barn och ungdomar med beteendeproblematik, neuropsykiatriska funktionshinder, social och/eller psykosocial problematik, barn från bristande omsorgsmiljöer och ensamkommande flyktingbarn.

Vår verksamhet innebär att placerade barn och ungdomar ska komma till en familj med trygga och stabila vuxna med en god känslomässig förmåga, bra samarbetsförmåga, extra tid, känslomässigt och praktiskt utrymme för det placerade barnet. Därför lägger vi stort fokus på att göra kvalitativa familjehemsutredningar. Vår verksamhet är anpassad för att ge familjehemmen stöd, handledning och fortbildning av erfarna och kunniga familjehemskonsulenter med hög tillgänglighet. Familjehemskonsulenterna finns geografiskt nära familjehemmen och våra jour- och familjehem kan nå vår verksamhet dygnet runt.

Vi har specialkompetens när det gäller barn och ungdomar med svår beteendeproblematik, i kris, trauman, självskadebeteende, neuropsykiatriska funktionshinder samt hedersproblematik.
Vi har kvalificerade familjehem med behandlingskompetens där familjehemmen är utbildade behandlingsassistenter, behandlingspedagoger och ART-instruktörer.

Vi har erfarna jour- och familjehem som förvärvsarbetar men också med en vuxen hemma på heltid. Våra jour- och familjehem bor både centralt i tätort, landsbygd och glesbygd. Några kan erbjuda boende på gården. Våra jour-och familjehem har en stor kulturell mångfald och behärskar flera olika språk.

Personalen har bred kompetens och lång erfarenhet av socialt arbete. Vi är alla utbildade socionomer.

 

Målgrupp

Övrig verksamhet

logotyp NSU Konsulentstödd Familjehemsvård NSU Konsulentstödd Familjehemsvård

Besöksadress:
Hörnåkersvägen 6 A, 18365 Täby

http://www.nsuungdomshem.se/familjehemsvard

Telefon: 073-9200484
Org-nr.: 556798-3431

ID: 2493

NSU Konsulentstödd Familjehemsvård (Norra Stockholms Ungdomshem AB) ansvarar för innehållet på denna sida.