fbpx

Konsulent

Inkludering Resurs

Beskrivning:

Inkludering är en verksamhet som erbjuder tjänster som täcker hela vårdkedjan. Inom jourhem, familjehem, stödboende, träningslägenhet, skyddat boende samt HVB erbjuder vi stödinsatser utifrån evidens, tillgänglig kunskap, forskning, profession och den enskildes erfarenheter om vad som är viktigast att inkludera i stödet.

Enskilda individer ges möjligheter att förbättra sina liv, stärka sina rättigheter och skyldigheter i aktuella behovsområden. Insatserna är inkluderande och har ett långtidsperspektiv, i syfte att främja delaktighet i samhället och möten över alla gränser.

Vi som är verksamma har bred utbildning och erfarenhet inom det sociala och pedagogiska området.

logotyp Inkludering Resurs Inkludering Resurs

Besöksadress:
SKÅNEGATAN 57 116 37 Stockholm

Kontaktpersoner:
Mobin Ansari
Verksamhetsansvarig
073-5090320

http://www.inkluderingab.se/

Telefon: 073-509 03 20
Org-nr.: 559145-0167

ID: 4751

Inkludering Resurs (Inkludering Resurs AB) ansvarar för innehållet på denna sida.