Konsulent

Insikten Familjehem

Förmåga till Samspel

Beskrivning:

Att bli familjehem hos Insikten är att bli utvald​

Vi har valt att arbeta med en mycket tydlig målgrupp. Det handlar om barn och ungdomar med autism, ASD och andra neuropsykiatriska funktionsvariationer. Att ta emot en ny familjemedlem med sådan problematik ställer stora krav. Men vi tror att det är utvecklande och givande då det är ni som familj gör den stora skillnaden.

Vi erbjuder därför mycket kvalificerad handledning med stöd av specialister på området. Vi anpassar stödet till just er erfarenhet och kunskap och till det behov som barnet och har.

Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete:

Jourhem
Familjehem
Bredvid boende 
Kraftigt Förstärkta Familjehem
Individuella boende lösningar för klienter över 18 år

Konsulentstött Jour/Familjehem:
Varje familj tilldelas en konsulent som de har kontinuerlig kontakt med och har även tillgång till en konsulent dygnet runt. Familjerna har kontakt med sina egna konsulter ca 2 gånger i månaden eller utifrån placeringens behov. Konsulenterna är exempelvis med vid möten hos socialtjänsten. Inom Jour/familjehem kan vi även erbjuda barn/föräldrar placeringar

Kraftigt förstärkt konsulentstött Jour/familjehem.
Vi tar emot ungdomar med mycket svår problematik i våra kraftigt förstärkta jourhem. Vi har möjligheten att ta in behörig personal utöver jourhemmet dygnet runt för dessa placeringar.
Några exempel på problematik vi arbetar med är utåtagerande beteende, missbruk, LSS, ungdomar och vuxna i väntan på HVB eller SIS. Inom Kraftigt

18+ Boende
I samband med placering i våra 18+ boende kan vi erbjuda.
• Hälsokontroll genom vår egen leg läkare 
• Stöd för att upprätthålla kontakten med öppenpsykiatrin och myndigheter.
• Motivationsarbete för en kontinuerlig sysselsättning 
• Vi har en vårdkedja om behov förändras
• Samverkan och resursstöd till socialtjänstenDe boendelösningar vi kan erbjuda er kommun är:

Skyddat boende:
Personer med skyddsbehov, med eller utan personal dygnet runt.

Motivationsboende:
Här erbjuder vi ett boende med stöd och motivation från personal för att hjälpa den placerade individen framåt i livet. Vi tar här ofta emot placeringar som nyligen vistats på SIS eller HVB. 

Referensboende:
Här kan vi erbjuda ett boende där individen under tidsbegränsad period får bo under självhushåll för att anskaffa sig en god boendereferens. Detta kan lämpa sig för personer med tidigare skulder eller dylikt som ej har möjligheten att inneha ett eget boendekontrakt. 

Utredningsplats:
Här kan vi erbjuda boendeplats med personal samt med eventuell extern utredning genom psykolog.

I väntan på-boende:
Här kan vi erbjuda en plats där klienten kan bo själv eller med personal i väntan på boende på tex ett HVB eller SIS.

logotyp Insikten Familjehem Insikten Familjehem

Besöksadress:
Fridhemsgatan 15 733 39 Sala

Postadress:
Fridhemsgatan 15 733 39 Sala

Kontaktpersoner:
Hanin Karlén
Familjehemskonsulent
070-019 67 40
Anna-Carin Paulós
Föreståndare & Konsulent
0735965599
Andreas Sellin
Placeringskoordinator
070-4828046
Insikten Familjehem
010-1600676
Andreas Strömberg
Konsulent
070-721 16 19
Camilla Ritzman-Broo
Konsulent
070-7899870

https://www.insikten.info

Telefon: 010-1600676
Org-nr.: 556234-4621

ID: 5808

Insikten Familjehem (Insikten Familjehem AB) ansvarar för innehållet på denna sida.