Konsulent

B3 Care Sverige AB

När du vill ha bättre helhetslösningar!

Beskrivning:

B3 Care Sverige AB erbjuder tjänster inom området familjehemsvård med konsulentstöd.
Vi erbjuder noggrant utvalda jour- och familjehem, dels det traditionella men även förstärkta familjehem beroende på placeringens bakgrund och behov.  Vårt största fokus ligger på den unges indivuduella behov och utifrån det matchas familjehemmet, för att minimera risken för sammanbrott.
Beredskap finns dygnet runt.

Målgrupp

Barn och ungdomar 0-19 år som behöver placeras utanför hemmet på grund av omsorgsbrist, eget beteende eller miljö.
Vi arbetar med olika typer av problematik som missbruk, heders-, kriminalitet, psykisk ohälsa eller beteendeproblematik .

 

Placeringsformer:
- Konsulentstödd jourhemsvård
- Konsulentstödd familjehemsvård
- Konsulentstödd förstärkt familjehemsvård

Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete:

B3 Care Sverige AB har tillstånd från IVO att bedriva konsulentstödd jour- och familjehemsverksamhet.
Utredningar genomförs utifrån socialstyrelsens rekommendationer, Bra-fam och nya kälvestensmetoden.
Signes of Safety

B3 Care Sverige använder sig endast av evidensbaserade metoder såsom;
KBT- Kognitiv beteendeterapi
SoFs- Sign of Safety
ART- Aggression Replacement Therapy
MI- Motiverande Intervju
Tillämpad beteendeanalys ÅP- Återfallsprevention

logotyp B3 Care Sverige AB B3 Care Sverige AB

Besöksadress:
Verkstadsgatan 8

Postadress:
753 23 Uppsala

Kontaktpersoner:
kontakt@b3care.nu
0704-621195

https://www.b3care.nu

Telefon: 0704-621195
Org-nr.: 559160-9853

ID: 8042

B3 Care Sverige AB (B3 Care Sverige AB) ansvarar för innehållet på denna sida.