Konsulent

Bergåsa HVB- och Familjehem

Beskrivning:

Bergåsa erbjuder konsulentstöd till familjehem. Stödet är individuellt inriktat, konsulenterna kompetente och erfarna, tillgänglighet finns dygnet runt, ersättning utgår beräknat utifrån uppdragets svårighetsgrad. Bergåsa erbjuder en flexibel vårdkedja där vården kan, men inte måste, börja på Bergåsa HVB och därefter övergå i familjehemsvård med konsultstöd.

Bergåsa lägger stor vikt vid matchning mellan det placerade barnet och familjehemmet.

En god samarbetsallians mellan konsulent och familjehem som ligger till grund för en lyckad insats.

Bergåsa kan erbjuda samarbete med erfarna och nyblivna familjehem. Nyrekrytering sker efter hand och vid behov.

Företrädelsevis södra Sverige. 

 

Målgrupp

Pojkar och flickor i alla åldrar. Särskild kompetens finns i målgruppen tonårsflickor med självskadebeteende, emotionell instabilitet, sexuell utsatthet, riskbeteenden, suicidtankar och försök, komplex relationell problematik och traumatisering. Därutöver erfarenhet utav neuropsykiatriska diagnoser och kunskap om därtill riktade metoder. 

Övrig verksamhet

Bergåsa HVB har bedrivit sin verksamhet sedan 2003 med inriktning flickor i åldrarna 13-21 år. Sedan 2019 finns verksamheten i Falkenbergs kommun.

logotyp Bergåsa HVB- och Familjehem Bergåsa HVB- och Familjehem

Postadress:
Stationsgatan 13 311 64 Vessigebro

Kontaktpersoner:
Roger Nilsson
070-7685655

https://www.bergasahvb.se

Telefon: 070-7685655
Org-nr.: 556808-5483

ID: 8116

Bergåsa HVB- och Familjehem (Bergåsa HVB AB) ansvarar för innehållet på denna sida.