fbpx

Konsulent

Trygga Hem Familjehemsvård

Tillsammans gör vi skillnad!

Beskrivning:

Familjehemsvård i hela landet med Familjehemskonsulenter nära Er !

Ramavtal med 290 kommuner (SKR) samt Södermanlands Län. 

Trygga Hem Familjehemsvård  arbetar utifrån:

 • Vi följer FN:s barnkonvention och ser till barnets, ungdomens eller den unga vuxnas bästa. Vi möter varje individ där han eller hon befinner sig. 
 • Trygga Hems familjehemsvård baseras på en kontinuerlig och öppen dialog med både familjehem, socialtjänst och placerat barn eller ungdom, likväl som samspel med samtliga övriga aktörer och nätverk kring barnet/ ungdomen. 
 • Viktiga värdegrundsord för oss är: trygghet, tålamod, samspel, stabilitet, öppenhet, delaktighet, kontinuitet och inte minst Långsiktighet!  Dessa kvaliteter genomsyrar hela vårt arbete. 

Teamet består främst av Socionomer med bred kompetens och erfarenhet från mångårigt arbete inom Socialtjänst Barn och utredning. Vidare består teamet även av socialpedagoger, behandlingspedagoger,lärare, beteendevetare med steg 1-kompetens. Eller annan likvärdig kompetens. 

Målgrupp

Barn och ungodomar 0-18 år

Våra familjehem är grundligt utredda och noggrant utvalda. Trygga Hem har lång och bred erfarenhet av att ta emot barn och ungdomar med olika behov och problematik. Vi vill ge varje barn och ungdom möjlighet till glädje och personlig utveckling utifrån deras förutsättningar. För oss är det varje barns och ungdoms rättighet att få en trygg och stimulerande uppväxt!

Våra familjehem har erfarenhet av bland annat:

 • Barn och ungdomar med neuropsykiatrisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Kriminalitet
 • Hedersproblematik
 • Skyddsplaceringar
 • Förälder med barn
 • Ensamkommande flyktingbarn

Trygga Hem tillhandhåller familjehem/ jourhem: psykologer, psykoterapeuter och familjeterapeuter vid behov.

Extern handledning 1ggr/månaden för samtliga familjehemskonsulenter. Utökad handledning vid behov.

Kvalitativa Avlastningshem kan erbjudas!

Transport

 • Upphämtning och lämning kan erbjudas!

Via vår jourtelefon kan socialtjänsten samt familjehemmet alltid komma i kontakt med oss dygnet runt, året runt.

Väl mött!

Från oss på Trygga Hem Familjehem

 

 

 

 

 

 

 

Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete:

www.tryggahem.nu

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

logotyp Trygga Hem Familjehemsvård Trygga Hem Familjehemsvård

Besöksadress:
Strandvägen 18 444 31 Stenungsund

Kontaktpersoner:
Linda Johansson
Verksamhetschef
0764-232897

https://www.tryggahem.nu

Telefon: 0764-232897
Org-nr.: 559010-3585

ID: 8129

Trygga Hem Familjehemsvård (Trygga Hem Högkvalitativa Behandlingshem S AB) ansvarar för innehållet på denna sida.