Konsulent

Adisa AB

Beskrivning:

Adisas erbjuder konsulentstödda jour- och familjehem för kortare eller längre placeringar av barn, ungdomar, syskonplaceringar samt föräldrar med barn. Vid behov så kan en vuxen vara hemma på heltid.

Våra familjehem är utredda enligt Nya Kälvesten och är noggrant utvalda för att kunna ge den placerade den omsorg och det stöd varje individ har behov av. Våra jour-och familjehem får regelbunden handledning av familjehemskonsulent som även finns tillgänglig dygnet runt årets alla dagar för våra familjehem.

Om behovet finns av ytterligare behandlingsinsats till den placerade kan vi erbjuda en öppenvårdsinsats parallellt med jour- eller familjhemsplaceringen. Vårt öppenvårdsteam samverkar då med familjehemmet och familjehemskonsulenten, den placerade och dess individuella behov samt övrigt nätverk för att etablera en trygg vardag i det nya boendet.

Våra jour-och familjehem finns främst i Göteborgsområdet med omnejd men även i övriga delar av landet.

       Alla barn behöver en trygg familj

Vår vision är att alla barn och ungdomar får det stöd och den trygghet de har rätt till. Det finns många barn och ungdomar i Sverige som av olika skäl inte kan bo med sina egna föräldrar. På Adisa arbetar vi för att alla barn och ungdomar oavsett behov har rätt till omvårdnad, att växa upp under trygga förhållanden, och att utvecklas i sin egen takt och utifrån egen förutsättningar i en trygg familj. Vi samarbetar med jour- och familjehem som kan ta hand om barn och ungdomar som har dessa behov. Familjehemmets uppgift är att ge nödvändig omvårdnad, vägledning och kärlek så att barnet eller ungdomen känner sig hemma och får bästa möjliga förutsättningar för en trygg uppväxt.

logotyp Adisa AB Adisa AB

Besöksadress:
Askims Kyrkväg 46 436 42 Askim

Kontaktpersoner:
Jessica Gidlööf
0708 700 292
Lisa Hansson
0708 700 293

https://www.adisa.se

Telefon: 0708 700 292
Org-nr.: 556726-6407

ID: 8139

Adisa AB (Adisa AB) ansvarar för innehållet på denna sida.