Villkor

Beskrivning av tjänsten ”Vill bli” och dess villkor för parterna

Parter är XFAM AB och ”Användaren”.
XFAM AB driver www.AllaFamiljehem.se och kallas i texten nedan för ”AllaFamiljehem”.
Med ”Användare” avses den person som anmält intresse för att bli familjehem.
Läs om hur vi följer GDPR, klicka här.

XFAM AB (org-nr 559002-3619)
info@allafamiljehem.se
0651-105 40
Ljusdal 2016-05-13

 

Tjänsten ”Vill bli”

På www.allafamiljehem.se kan Användaren anmäla sitt intresse att bli familjehem. AllaFamiljehem publicerar sedan Intresseanmälan på www.allafamiljehem.se.
Besökare som loggat in på www.allafamiljehem.se ser Intresseanmälan med samtliga uppgifter.
Övriga besökare ser inte Användarens namn, telefonnummer eller mejladress. 
Besökare kan fylla i ett formulär för att få kontakt med Användaren.  
Är besökaren inloggad mejlas formuläret direkt till Användaren med dold kopia till AllaFamiljehem. För övriga besökare mejlas formuläret endast till AllaFamiljehem.

 

Intresseanmälan består av

 • Beskrivning
  Användaren beskriver i fritext sin familj, boende, arbete, fritid, språkkunskaper med mera för att ge besökaren en så fullgod och relevant beskrivning som möjligt.
 • Kan ta emot
  Det datum Intresseanmälan registreras är också det datum som anges för när Användaren kan ta emot en placering, om inte Användaren uppger annat.
 • Kommun
  Användaren anger sin hemkommun.
 • Erfarenhet finns
  Användaren markerar om det finns erfarenhet av tidigare familjehemsplaceringar.
 • Utredning finns
  Användaren markerar om det finns en familjehemsutredning.
 • NamnTelefon och Mejl
  Användaren anger sitt namn, telefonnummer och mejladress.

 

Villkor för parterna

 Genom att lämna in intresseanmälan till att bli familjehem accepterar Användaren följande:

 1. Användaren ansvarar för att uppgifterna i Intresseanmälan är korrekta.
 2. AllaFamiljehem lagrar Intresseanmälan elektroniskt i en databas och publicerar Intresseanmälan enligt vad som beskrivs i denna Beskrivning.
 3. Användaren kan alltid bestämma om och när publicering av Intresseanmälan ska avslutas. Användaren mejlar i så fall till AllaFamiljehem som då  omgående avslutar publicering och sedan bekräftar via mejl.
 4. Användaren bestämmer alltid om och när Intresseanmälan med all information ska raderas ur databasen. Användaren mejlar i så fall till AllaFamiljehem som då  omgående raderar all information i databasen och sedan bekräftar via mejl.
 5. AllaFamiljehem marknadsför ”Vill bli”-tjänsten aktivt mot kommuner och organisationer.
 6. Användaren mejlar AllaFamiljehem om eventuella uppdateringar i syfte att hålla Intresseanmälan aktuell. Till exempel om publicering av Intresseanmälan ska avslutas; om ”Kan ta emot”-datum ska ändras eller tas bort; om Beskrivning eller kontaktuppgifter ska ändras.
 7. AllaFamiljehem kontaktar löpande Användaren i syfte att hålla Intresseanmälan uppdaterad.
 8. AllaFamiljehem beslutar på egen hand om publicering av Intresseanmälan ska påbörjas respektive avslutas.
 9. AllaFamiljehem har rätt att på egen hand redigera texten i Beskrivning förutsatt att innehållet inte ändras nämnvärt.
 10. AllaFamiljehem mejlar användaren i samband med att publicering av Intresseanmälan påbörjas respektive avslutas.
 11. Vid eventuella större ändringar i denna Beskrivning av tjänsten och dess villkor för parterna mejlar AllaFamiljehem information om detta till de Användare som finns registrerade i databasen.

All mejlkorrespondens till och från Användaren ska ske till respektive från den mejladress som är registrerad på Intresseanmälan.

 

Vänligen vänta...