Vecka 39 publicerades: 20 st nya familjehem/jourhem och 15 st förfrågningar efter privata & konsulentstödda familjehem/jourhem.

Kommuner skickar kostnadsfritt sina placeringsförfrågningar till konsulentstöttade jour- och familjehem. Snabbt, enkelt och tryggt!
https://www.allafamiljehem.se/kommun-sida/skicka-forfragan/ 

Familjehem

Förfrågningar

Konsulenter