Vecka 8 publicerades: 35 st nya familjehem/jourhem och 31 st förfrågningar efter privata & konsulentstöttade familjehem/jourhem.

Kommuner skickar kostnadsfritt sina placeringsförfrågningar till konsulentstöttade jour- och familjehem. Snabbt, enkelt och tryggt!
https://www.allafamiljehem.se/kommun-sida/skicka-forfragan/ 

Familjehem

Förfrågningar

Konsulenter