Vecka 27 publicerades: 10 st nya familjehem/jourhem och 21 st förfrågningar efter privata & konsulentstöttade familjehem/jourhem.

Ni Kommuner skickar era placeringsförfrågningar, kostnadsfritt, till konsulentstöttade jour- och familjehem. Snabbt, enkelt och tryggt!
https://www.allafamiljehem.se/kommun-sida/skicka-forfragan/ 

Familjehem

Förfrågningar

Konsulenter