Skicka förfrågan

Din förfrågan går ut direkt till familjerna. Dessutom publiceras förfrågan så alla besökare kan se den. Du får mejl när svaren kommer in och allt ligger samlat i systemet

    Problematik och behov

    Ju bättre beskrivning desto bättre svar. Beskriv t e x brukarens kön, ålder, problematik och behov, önskemål om familjehemmet och dess geografiska placering, när placering planeras.

    Välj län för familjehem/jourhem

    Hela landet

    Frågeställarens uppgifter