AllaFamiljehem (Xfam AB)

Unik tjänst för dig som söker eller erbjuder att bli familjehem, jourhem eller kontaktfamilj

AllaFamiljehem.se är mötesplatsen för jour- och familjehem av alla dess slag. Besökare är kommuner, konsulenter och privatpersoner som söker eller erbjuder konsulentstödda och privata jour-/familjehem. Andra hem kan vara bredvidboenden, kontaktfamiljer, skyddade boenden, vuxenboenden, m. fl. 

Oavsett om du söker eller erbjuder familjehem/jourhem hjälper vi dig! 

Du som arbetar på kommun eller konsulentverksamhet – kontakta oss
Lennart Eskilsson, lennart@allafamiljehem.se, 070-245 86 78
Mats Jerfström, mats@allafamiljehem.se, 079-318 94 11
eller mejla till info@allafamiljehem.se.

Du som är/vill bli familjehem, jourhem eller kontaktfamilj – kontakta Anna så får du svar på dina frågor.
Anna Rindegren, anna@allafamiljehem.se, 076-027 39 66