GDPR

För att driva verksamheten har XFAM AB register över verksamma inom familjehemssektorn. Det är verksamheter med konsulentstödd familjehemsvård, socialtjänsten samt familjer som tar del av våra tjänster.
Vi följer tillämpliga bestämmelser vad gäller personuppgifter, information om GDPR, mejlhantering, lagring och gallring, riskvärdering, säkerhet, intern utbildning, sekretess, incidenthantering, gallring med mera.
Kontakta oss om ni vill veta mer om våra register, rutiner och ansvariga.

Klicka här för kontaktuppgifter. 

 

Vänligen vänta...