Familj

Kompetent ensamstående kvinna

Beskrivning:

Ensamstående kvinna född -89 som bor i en bostadsrätt om tre rum och kök på 76 kvm i Märsta. Det Finns ett möblerat rum som är ledig för en eventuell placering. Lägenheten ligger ganska central och är nära till det mesta. Skola, sysselsättning och kommunikation finns i området. För närvarande jobbar hon som konferensvärd på Clarion hotell. Har tidigare jobbat på restauranger och hotell på Arlanda flygplats. Kvinnan har tidigare erfarenhet från totalt fyra placeringar, två flickor och två pojkar. Hennes senaste placering var en flicka som varade i 2,5 år. De tidigare placeringarna har varit mångsidiga och innefattat utmanande situationer som missbruksproblematik och familjeproblem. Kvinnan har även välkomnat ensamkommande ungdomar i sitt hem. Kvinnan är ursprungligen från Afghanistan och talar svenska, engelska, flytande pashto, dari samt urdu. Det finns inga djur i hemmet. Kvinnan vill helst ta emot barn som är åtta år eller äldre. Oavsett kön. Hon tar även emot barn med mildare diagnoser eller missbruksproblematik.

Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete:

Behandlingen är individuell efter behov och enligt överenskommelse med uppdraggivare.

Kavalitetsarbete
Vi använder oss av SecuraNova journal och kvalitetsledningssystem, som är ett modernt datasystem med stöd för journalföring och övrig dokumentation enligt SoL/LSS och HSL. I SecuraNova finns även stöd för systematisk bedömning av våra brukares behov, deras resurser och den förändring de genomgår under och efter placeringstiden. Systemet ger oss utmärkta möjligheter att följa upp och mäta resultaten av insatserna för våra brukare, vilket vi använder för att kontinuerligt utveckla och förbättra vår verksamhet.
SecuraNova är ett hjälpmedel i vårt system för kvalitetssäkring eftersom det ger oss möjlighet att uppfylla Socialstyrelsens, tillsynsmyndigheternas (Inspektionen för vård och omsorg och Datainspektionen) samt uppdragsgivarnas krav när det gäller dokumentation, uppföljning, behandlingsplanering och kvalitetssäkring. Journalsystemets säkerhetsnivå med kryptering omöjliggör obehörig åtkomst till känsliga personuppgifter och systemet uppfyller alla krav i EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

logotyp Barn och Omsorg i Sverige ABBarn och Omsorg i Sverige AB
Erfarenhet finns
Utredning finns

Kommun:
Stockholms stad
Stockholms län

Publicerad: 2024-01-19
Senast kontrollerad: 2024-03-27

ID: 201495

Barn och Omsorg i Sverige AB ansvarar för innehållet på denna sida.