Förfrågan

CloCa Familjehem söker jour- & familjehem i Mellansverige (ID 19461)

Söker privat familj

Publicerad 2023-11-27

Beskrivning:

Vi söker nu fler familjer som kan ta emot barn och ungdomar i åldern 0-21år för jour eller stadigvarande placering. Hos oss får du stöd av erfarna konsulenter med hög tillgänglighet mångårig erfarenhet av familjehemsvård.

Familjehemmets roll är att skapa en tillitsfull och hållbar relation till barnet eller den unge. Våra familjehem använder sig av vardagens möjligheter för att uppnå ett positivt samarbetsklimat, vilket är grunden för all förändring. I handledningen får Ni hjälp att hitta metoder och redskap som bäst gynnar barnets eller den unges utveckling.

Som familjehem får du handledning och stöd genom hembesök och samtal och ni erbjuds handledning både i grupp och enskilt. Vi har beredskap på kvällar, nätter och helger.

Vi söker främst nya familjehem i Mellansverige som kan vara hemma på del/heltid.

Vår familjehemsfilosofi:
För att skapa och upprätthålla goda relationer som ger ett positivt samarbetsklimat använder sig familjehemmet av vardagens möjligheter. Nära och tillitsfulla relationer är grunden till all förändring. Vi är diplomerade vägledare i programmet ICDP, vägledande samspel.

Vi utgår från barnkonventionen för att lyfta barnets perspektiv tillsammans med våra familjehem. För att förebygga och minimera risken för sammanbrott erbjuder vi samtal med de biologiska barnen utifrån ett framtaget material. Vi genomför även medarbetarsamtal med alla våra familjehem för att ge utrymme för de frågor som inte alltid prioriteras under de övriga samtalen/handledningarna.

Vi på Cloca familjehem månar om att barn och ungdomar som bor hos oss ska ha en fungerande skolgång eller annan anpassad sysselsättning. Vi följer regelbundet upp skolarbetet och erbjuder personalen på skolan handledning eller konsultation.

Att ställa de viktiga frågorna om barnets eller ungdomens styrkor och intressen vid en matchningsprocess ser vi som viktigt då vi har en ambition om att stärka och lyfta fram det som fungerar i det fortsätta arbetet med barnet. Att stärka skyddsfaktorer är lika viktigt som att minska riskfaktorer.

Är du intresserad av att blir en del av vårt CloCa-team?

Vi söker i följande län:

Dalarnas län, Gävleborgs län, Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Västmanlands län, Örebro län, Östergötlands län

logotyp Cloca  Familjehem i Sverige AB Cloca Familjehem i Sverige AB

Org-nr.: 559100-2703

ID: 19461

Cloca Familjehem i Sverige AB (Cloca Familjehem i Sverige AB) ansvarar för innehållet på denna sida.