Förfrågan

Familjehem till 12 årig pojke (ID 19777)

Söker konsulenstödd familj
Söker privat familj

Publicerad 2024-05-24

Beskrivning:

Jag letar efter ett erfaret familjehem till en pojke född -12 (pojke). Just nu finns det ett utvisningsbeslut på barnet men det är överklagat så vi vet inte om han får stanna kvar i landet. Pojken är utåtagerande både fysiskt som verbalt. Det är mycket utmaningar kring skolan. Det är önskvärt att familjehemmet bor i närheten av Malmö (men inte inom Malmö kommun) då det är umgänge med mamma varannan helg. Mamma och resterande nätverk bor i Malmö.

Pojken är just nu placerad i ett jourhem tillsammans med ett av sina syskon. Pojken har varit placerad sedan oktober 2022 men i flera jourhem. Prognosen är att pojken kommer behöva vara fortsatt placerad hela uppväxten utifrån mammas omfattande bristande omsorgsförmåga. Pojken har mycket svårt att lita på någon då han har varit med om många svek under uppväxten och många uppbrott även nu under hans tid som placerad. Bedömningen är att det finns ett behov av omfattande stöd och vägledning. Pojken behöver komma till en familj som kan ge honom en stabil hemmiljö för att få en förutsägbar och strukturerad vardag då detta är något han saknat i sin uppväxt.

Pojken behöver bli mött med värme, omsorg och tydlighet. Mycket fokus behöver läggas på relationsskapandet och att bygga upp tillit över tid då detta är något han helt saknar erfarenheter av idag. Det är också viktigt att familjehemmet kan gränssätta pojken. Pojken behöver någon som står kvar när det stormar som mest. Det kan inte finnas jämnåriga barn eller yngre i familjen.

Vi söker i följande län:

Skåne län

logotyp Malmö stadsområde Söder Malmö stadsområde Söder

Org-nr.: 212000-1124

ID: 19777

Malmö stadsområde Söder (Malmö Stad stadsområde Söder) ansvarar för innehållet på denna sida.