Förfrågan

Kontrakterat jourhem sökes för barn 0 - 11 år. (ID 18692)

Söker privat familj

Publicerad 2022-06-27

Beskrivning:

Nybro kommun söker kontrakterat jourhem för barn i åldrarna 0-11 år. Uppdraget innebär att ni som jourhem med kort varsel kan ta emot barn som är i behov av akut placering och stå för omsorgen om barnet/barnen till dess att barnet ska stadigvarande placeras i familjehem. Som stöd i ert uppdrag har ni nära samarbete med socialtjänsten i Nybro för handledning. Ni som jourhem bör vara två vuxna som kan hjälpas åt i uppdraget, vara trygga och kunna erbjuda en lugn och stabil hemmiljö. Som kontrakterat jourhem erhålls ett fast arvode varje månad då uppdraget innebär att en vuxen behöver vara hemma på heltid och därför inte kan förvärvsarbeta. Önskvärt att ni som familj befinner er inom rimligt avstånd från Nybro. Är ni intresserade av att veta mer om vad det innebär att vara kontrakterat jourhem är ni välkomna att skicka ett mail till oss.

Vi söker i följande län:

Blekinge län, Kalmar län, Kronobergs län

logotyp Nybro kommun Nybro kommun

Org-nr.: 212000-0753

ID: 18692

Nybro kommun (Nybro kommun) ansvarar för innehållet på denna sida.