Konsulent

Creative Care Sverige AB

Engagemang, mod och glädje i det mänskliga mötet. Tillit, trygghet och professionalitet i det vi gör.

Beskrivning:

Creative Care med Lena Hyltén- Cavallius som verksamhetschef är nystartat men alla i teamet har mellan 15-45 års erfarenhet i branschen.

Tjänster
Konsulentstödda familjehem
Jour- och familjehem. Avlastningsfamiljer och kontaktpersoner.

Öppenvård
Familjebehandling & enskilda samtal.

Persontransport
Vi kan alltid hämta och lämna våra barn men utför även transporter åt socialförvaltningar i hela Sverige.

HVB & skola
Vi samarbetar med HVB-enheter och med en specialskola för elever med någon form av outvecklade färdigheter och neuropsykiatrisk diagnos såsom ADHD och ASD.

Creative Care har ett litet multidisciplinärt och flexibelt team. Vi har även ett nära och lojalt samarbete med våra jour- och familjehem.

Därför kan vi hämta och placera i jourhem redan idag! 


Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete:

Ledning
En av grundarna och verksamhetschef på Creative Care är Lena Hyltén- Cavallius. Lena har arbetat med barn, ungdomar och vuxna bland annat inom områdena missbruk, psykosocial problematik, neuropsykiatri, flyktingskap, PTSD och annan traumaproblematik. Hon har varit såväl behandlare och terapeut som föreståndare, institutionschef, verksamhetschef och regionchef.

Bland annat har Lena byggt upp och drivit en riksomfattande konsulentstödd familjehemsverksamhet. Hon har också en gedigen erfarenhet som handledare för grupper och enskilda.

Lena har förutom grundexamen i pedagogik med inriktning mot vård och behandling av missbrukare och unga, bland annat grundläggande psykoterapiutbildning (steg 1) med psykodynamisk inriktning, handledarutbildning i psykosocialt arbete, utbildning i psykoterapeutiskt och psykosocialt behandlingsarbete med traumatiserade flyktingar och invandrare.

Teamet
All behandling inom Creative Care utförs av socionomer, socialpedagoger, behandlingspedagoger, psykoterapeuter, beteendevetare många även med steg 1-kompetens.
Det multidisciplinära teamet på Creative Care har lång erfarenhet av psykosocialt och psykoterapeutiskt arbete inom bland annat familjebehandling, handledning av familjehem, missbruksbehandling och behandling av samsjuklighet och trauma. Vi har alla valt att arbeta på Creative Care för att vi tror på det individanpassade upplägget och den personliga, småskaliga miljön. Självklart handleds teamet av externa handledare och utbildas kontinuerligt i metodik och processer inom respektive profession.

Konsulenter
Lena Hyltén- Cavallius ovan

Sara Ytell
Familjebehandlare och konsulent
Sara har arbetat som socionom i över 15 år och har lång erfarenhet av familjebehandling, handledning, föräldrautbildning och av
behandlingsarbete med barn enskilt och i grupp. Dessutom har Sara 10 års erfarenhet av skolrelaterad problematik på individ, grupp och organisationsnivå. Hon gör även esterbedömningar.

Monika Attoff
Konsulent och familjebehandlare
Monika har arbetat med psykosocialt och socialpedagogiskt arbete i över 45 år. Hon hade Sveriges första storfosterhem och arbetade många år inom särskolan. Hon har sedan arbetat i och drivit olika typer av behandlingsverksamheter för barn och unga samt under 10 år också arbetat som familjehemskonsulent och enhetschef för konsulentstödd familjehemsverksamhet. Monika är utbildad omsorgspedagog, familjehemsutredare och handledare för familjehem.

Christina Ingelgren
Familjebehandlare, konsulent & djuransvarig
Tina är utbildad socionom och har varit i branschen i över 40 år.
Hon jobbade i många år som kurator på gymnasieskola och Komvux. Hon har ett långt CV, med allt ifrån arbetsrehabiliteringsuppdrag, flyktingsamordnare till uppdrag ifrån frivården. Hon har även haft djurassisterande verksamhet inom socialtjänsten
Utöver det är Tina jourhem.

All personal hittar ni på hemsidan www.creativecare.se - Vilka är vi

Ha en fin dag!

Välkomna att höra av er!

logotyp Creative Care Sverige AB Creative Care Sverige AB

Besöksadress:
Appes väg 11 • 272 97 Gärsnäs, Österlen

Postadress:
Solvångsvägen 28 272 94 Simrishamn

Kontaktpersoner:
Mi Lundgren
VD
070-8397129
Lena Hyltén-Cavallius
Verksamhetschef
070-6785868

https://www.creativecare.se

Telefon: 070-6785868
Org-nr.: 559172-4173

ID: 200532

Creative Care Sverige AB (Creative Care) ansvarar för innehållet på denna sida.