Konsulent

Familjehem Fristad

Beskrivning:

Det kvalificerade familjehemmet är en alldeles vanlig familj med ett vanligt familjeliv. En vuxen är hemma på heltid för att kunna ge stort stöd till ungdomen i sitt sociala liv, förändringsarbete, fritid och skola. Allt stöd som både finns inom familjen och utanför struktureras så att ungdomen får möjlighet att bygga upp en fungerande vardag med meningsfulla aktiviteter, skola och ett varmt hem.

Ett brett stöd är en förutsättning för att klara av familjehemsuppdraget. Detta stöd lägger vi upp utifrån ungdomens behov, vårdplanens mål och delmål och familjehemmets önskemål.

Målgrupp

Psykosocial problematik, neuropsykiatrisk problematik, ensamkommande.

Övrig verksamhet

Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete:

​​​​​​​På Familjehem Fristad använder vi oss av evidensbaserade behandlingsmetoder grundade i kognitiv beteendeterapi, KBT. ​​​​​​​Vi använder oss bl.a. av: ART – Aggression Replacement Therapy Familje-ART MI – Motiverande Intervju TBA – Tillämpad beteendeanalys ÅP – Återfallsprevention

logotyp Familjehem Fristad Familjehem Fristad

Besöksadress:
Ekeby bruk 10L, 752 63 Uppsala

Kontaktpersoner:
Therese Johansson
018-565496
Therese Johansson
018-565496

https://www.rattspargruppen.se/familjehem

Telefon: 018-56 54 96
Org-nr.: 556916-1382

ID: 1386

Familjehem Fristad (Familjehem Fristad AB) ansvarar för innehållet på denna sida.