Konsulent

Nytida Familia

Beskrivning:

I våra familjehemsverksamhet finns personer med erfarenhet och förståelse för svåra situationer. De är vana vid att hantera familjeplaceringar och utsluss för människor med särskilda behov och vi är noga med att ta tillvara på deras kompetens. På så sätt kan vi erbjuda familjehem som skräddarsys både efter ungdomens och familjens behov.

Vi har tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg, IVO, att bedriva konsulentstödd familje- och jourhemsvård.

Det är inte konstigt om du som funderar på att öppna upp ditt hem för en ungdom har frågor och funderingar. Inledningsvis får därför de personer som blir familjehem hos oss en introduktionsutbildning i uppdraget som familjehem. Här behandlas vilka regler som gäller, både hos Famila och i enlighet med lagstiftning. Vi går även igenom frågor kring interkulturella möten, såsom språk, kultur och religion. Därefter anordnar vi träffar en gång i månaden för våra familjehem och erbjuder utbildningar vid minst tre tillfällen per år.

Du som familjemedlem tilldelas en familjehemskonsulent hos Familia för att återkommande kunna stämma av avtal och uppföljningar. På så sätt blir det enklare för dig att koncentrera dig på det viktiga, hur din ungdom har det.

Vi ser till att socialtjänsten får en rapport varje månad som beskriver hur ungdomens vistelse och utveckling går utifrån vård- och genomförandeplan. För oss är det också viktigt att stämma av med alla inblandade hur de upplever vårt stöd. Detta för att och kunna förbättras och ständigt utveckla verksamheten.

logotyp Nytida Familia Nytida Familia

Besöksadress:
Hyttvägen 2, 733 31 Sala Forskarvägen 1, 702 54 Örebro

Kontaktpersoner:
Lova Andersson
073-5378373

https://www.nytida.se/

Telefon: 073-701 81 21
Org-nr.: 559039-2493

ID: 2456

Nytida Familia (Nytida Familia AB) ansvarar för innehållet på denna sida.