Konsulent

Pär Sonesson AB

Beskrivning:

Pär Sonesson AB har bedrivit konsulentstödd jour- och familjehemsverksamhet sedan 1997, i huvudsak i Stockholm. Vår målgrupp vid jour, familjehem eller behandlingsplaceringar är barn och ungdomar 0-20 år och föräldrar med barn. Våra jourhem får kontinuerlig handledning och familjerna har tillgång till vår personal dygnet runt. Sedan januari 2021 drivs verksamheten i nära samarbete med systerbolaget Active Omsorg i Linköping AB. I och med detta finns nu större verksamhet även i Östergötland.

Pär Sonesson är inne i en expansiv period där vi utökar det geografiska området för våra konsulentstödda jour- och familjehem. Vi gör samtidigt en stor satsning på att arbeta mer med behandlingsfamiljer samt utvecklar vår öppenvård.

logotyp Pär Sonesson AB Pär Sonesson AB

Besöksadress:
Vendevägen 85 A, 182 91 Danderyd

Postadress:
Postadress: Box 716, 182 17 Danderyd

Kontaktpersoner:
Arameh Dehghani
070-9299698
Thommie Carlsen
072-1793503

https://www.parsonesson.se/sv

Telefon: 08-410 600 01
Org-nr.: 556549-7228

ID: 2426

Pär Sonesson AB (Pär Sonesson & co AB) ansvarar för innehållet på denna sida.