Konsulent

Smålandsgårdar

Beskrivning:

Stiftelsen Smålandsgårdar är konsulentstödd familjehemsorganisation som arbetar med att rekrytera, utbilda och handleda familjehem i södra Sverige. Våra kontor finns i Växjö, Borås och Ängelholm. Vi är en icke vinstdriven organisation som sedan 1979 erbjuder familjehem till barn, unga och vuxna. Familjehemmen är det centrala i vår verksamhet där den placerade är vårt gemensamma fokus. Våra familjehem står för engagemang, förtroende och tydlighet där den enskildes trygghet, delaktighet och integritet står i centrum. Vi utreder våra familjer utifrån Socialstyrelsens riktlinjer, vi har tillstånd från IVO och är certifierade genom RFF (Riksförbundet för förstärkt familjehemsvård).

Verksamhet
Vi erbjuder familjehem till barn och ungdomar, i alla åldrar, samt vuxna med problematik som sociala/känslomässiga/psykiska problem, trauma, missbruksproblem och/eller kriminalitet. Vi tar även emot föräldrar/barn- och skyddsplaceringar. Vi har familjehem som kan erbjuda bredvidboende till unga vuxna och vuxna när behov finns. Genom vårt arbete vill vi främja hälsa, utveckling och socialt samspel hos barn, unga & vuxna genom att skapa en förutsägbar & meningsfull livssituation.

Vi värdesätter kvalitet före kvantitet, vilket gör att vi har möjlighet till ett nära samarbete med socialtjänst och familjehem med tät kontakt, besök och hög tillgänglighet. Vi lägger stor vikt vid matchning mot familjehemmet, för att ge både familj och den placerade så goda förutsättningar som möjligt för att nå positiv utveckling och hållbar placering.

Familjehem
Alla våra familjehem genomgår vår utredning som följer Socialstyrelsens riktlinjer avseende utredning av familjehem. I vår utredning ingår bland annat Brafam, registerutdrag, referenstagning, djupintervjuer och samtal med biologiska barn. Vårt material ger ett gediget utredningsunderlag av familjehemmets allmänna lämplighet inför socialtjänstens egen familjehemsutredning. Familjehemmens utredningar och registerutdrag uppdateras löpande. Våra familjehem får tät och kontinuerlig handledning och stöd, utifrån genomförandeplan, av konsulent via telefonsamtal samt hembesök var tredje vecka eller oftare vid behov. Vi är tillgängliga för våra familjehem alla dagar och tider på året för stöd och vägledning. Vi utbildar våra familjehem i ”Ett hem att växa i” samt erbjuder andra relevanta utbildningar och konferenser för kunskapspåfyllning.

Medarbetare
Alla våra medarbetare har minst treårig akademisk utbildning såsom socionom, behandlingspedagog och psykiatrisjuksköterska. Samtliga har lång yrkeserfarenhet från socialtjänst och psykiatri. Vi är glada och nöjda över att kvalitén i vårt arbetssätt har gjort att våra medarbetare trivs, känner stolthet och valt att arbeta länge på Smålandsgårdar. Detta borgar för kontinuitet och kvalité i verksamheten.

Uppföljning
I ett led att utveckla och förbättra verksamheten har vi kontinuerlig utvärdering bland annat via SSIL och enkätutvärdering under pågående och avslutad placering med familjehem, placerad och socialtjänst.

Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete:

 • En organisation med lång erfarenhet sedan 1979
 • Tillstånd från IVO
 • Certifierade i RFF (Riksförbundet för förstärkt familjehemsvård)
 • Alla medarbetare har minst 3-årig akademisk utbildning
 • Vi arbetar utifrån kognitiv och systemteoretisk grund
 • Tät kontakt och samarbete med uppdragsgivarna
 • Utvärdering genom INFOSOC Quality AB under och efter avslutad placering
 • Utvärdering löpande genom SSIL

 

 • Telefonuppföljning varje vecka
 • Uppföljning i familjen var 3:e vecka eller oftare beroende på behov eller ramavtalskrav
 • Jourtelefon alla dagar under året, 24 timmar/dygn
 • Grundutbildning ”Ett hem att växa i”
 • Erbjuder våra familjehem även Strategi, Connect, Vuxenhemsutbildning
 • Grupphandledning
 • Fyra utbildningsdagar per år
 • Ansvar för arvode och omkostnad till familjehemmen

logotyp Smålandsgårdar Smålandsgårdar

Besöksadress:
Deltavägen 3, 352 45 Växjö

Postadress:
Deltavägen 3, 352 45 Växjö

Kontaktpersoner:
Johan Pyrell
Verksamhetschef
0766 279104

https://smalandsgardar.nu/

Telefon: 0470-27910
Org-nr.: 829501-2234

ID: 1383

Smålandsgårdar (Stiftelsen Smålandsgårdar) ansvarar för innehållet på denna sida.