Konsulent

TV Vård Familjehemsenheten

Beskrivning:

Trygga Vägen Vård AB bedriver individuellt utformad vård till barn och unga där ledorden  Ansvar, KompetensTrygghet och Engagemang  utgör grunden för vårt arbete.

 

Målgrupp

Vi erbjuder kvalitativ individuellt anpassad vård till vårdgivare så som socialtjänsten samt till privatpersoner. Vi har ett brett utbud av tjänster såsom familjehem, hvb-hem, stödboende, fristående behandlingsinsatser, utbildning och föräldrarådgivning. Vården är anpassad efter förutsättningar, behov och självklart delaktighet. All vård utgår från vår värdegrund och våra ledord.

Övrig verksamhet

HVB

Stödboende

Öppenvård

Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete:

En gedigen flerårig erfarenhet av arbete med barn, ungdomar och dess föräldrar. Våra utbildningar består av Behandlingsassistenter, Behandlingspedagoger, Socialpedagoger , Socionomer , handledare samt barnorienterad familjeterapeuter. Vi verkar för kompetens, mångfald och en jämn könsfördelning i organisationen.

 

logotyp TV Vård Familjehemsenheten TV Vård Familjehemsenheten

Besöksadress:
Göteborgsvägen 74, 433 63 Sävedalen

Kontaktpersoner:
Marica Parling
Verkamhetsansvarig / Familjehemskonsulent
031–7602510

http://www.tvvard.se/

Telefon: 031-760 2510
Org-nr.: 556886-1305

ID: 5922

TV Vård Familjehemsenheten (Trygga vägen Vård AB) ansvarar för innehållet på denna sida.