fbpx

Konsulent

Samsteget AB

Nyckeln till kvalité, nytänk och omsorg

Beskrivning:

SAMstegets familjehemsvård arbetar med kvalitet som ledord då vi värnar om barns rätt till en trygg uppväxt samt med trygga och närvarande vuxna. 

Ett familjehem är en plats för barnet/ungdomen att utvecklas positivt, skapa sin väg mot stabilitet tillsammans med familjehemmet, där omtanke samt trygghet förmedlas. Detta oavsett om det är under en kort eller längre period av uppväxten.

Vi erbjuder en komplett vård genom handledning, dygnetrunt jour samt om kunden önskar behandlingsarbete tillsammans med den unge. Allt efter barnets, familjehemmets samt kundens behov.

Vi arbetar för att de placerade barnen och ungdomarna ska komma till trygga vuxna och få en en stabil tillvaro samtidigt vill vi tillsammans med kund samt familjehem skapa ett effektfullt arbete genom placeringen. 

Vi på SAMsteget individ och familj värderar därav en bra matchning och ser till att familjehemmet för stöd genom hela placeringen.

Vi har också säkra transporter vid skyddsplacering samt hedersrelaterad placering. Vi erbjuder även transport både till våra placeringar och andra om behovet uppstår.

Verksamheten har tillstånd från IVO. 

Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete:

SAMstegets team har en lång erfarenhet och bred kompetens inom det sociala arbetets fält. Detta skapar en säkerhet genom hela placeringstiden. Vi som arbetar är alla socionomer med vidareutbildningar inom fältet. Vår grund ide är att våra vi tillsammans med våra kompetenser och erfarenheter skapar en komplett familjehemsvård. 

Vi erbjuder familjehemmet och kunden dygnet runt tillgänlighet, kvalificerade och erfarna konsulenter, ett gott samarbete med skola, sjukvård, BUP, övriga instanser samt ett brett nätverk. Ett kvalitativt bedömningsarbete som kan ligga till grund för utredningen. En kontinuerlig kontakt samt fysiska möten, vid behov strukturerade möten via teams. Välskrivna månadsrapporter.

Familjehemskonsulenterna har erfarenhet och kompetens av
– Socialtjänstens verksamhetsområde (barn och familj, familjerätt, familjehemsvård, arbetar med behandling samt vägledning, stöd till vuxna samt familjehemsföräldrar till barn med social problematik samt diagnoser.)
– Kurators arbetet inom skola och vård
– Krishantering
– Projektutveckling

Vidare har vi kompetens i 
– MI (Motiverande intervjuer)
– Lågaffektivt bemötande
– Lösningsorienterade
– Systemteori
– BBIC
– Utvecklingspsykologi, Anktytningsteori

SAMsteget erbjuder även stöd till de unga om kunden önskar vid behov för att skapa ett effektfullt helhetsarbete, detta genom att skapa nya perspektiv och bryta destruktiva mönster och vanor. Vi har även tillgång till professioner (terapeuter, psykologer) som kan vara värdefulla för familjehemmets samt barnets utveckling. Dessa kompletterade insatser fungerar som stöd genom individuell- eller familjeterapi, vi erbjuder även kontaktperson.

Vi kan erbjuda:

-Individbaserad terapi (med psykodynamiska inslag)

-Individbarerad coachning

-Kris och traumabehandling

-Stödsamtal med alkohol- och drogterapeut

-Drog- och alkoholtest 

logotyp Samsteget AB Samsteget AB

Besöksadress:
Lundagatan 61, 117 28, Stockholm

Postadress:
Lundagatan 61, 117 28, Stockholm

Kontaktpersoner:
Samsteget Individ och familj
073-1514676

https://samsteget.se/familjehemsvard/

Telefon: 0731514676
Org-nr.: 559300-2180

ID: 200693

Samsteget AB (Samsteget AB) ansvarar för innehållet på denna sida.