Konsulent

Vibor Familjehem

Beskrivning:

Vibor Familjehem förmedlar jour och familjehem som kan ta emot barn och unga i åldrarna 0 -18 år. Tillsammans har vi lång erfarenhet och hög kompetens av att möta och arbeta med olika svårigheter hos barn och unga. Vi följer Socialstyrelsens krav och rekommendationer avseende en god vård och behandling. Vår målsättning är att ge barnen dom bästa förutsättningarna för en bra placering med stadiga familjehems lösningar. Att skapa en trygg tillvaro för den placerade liten som ung. Att bistå barnen med positiva förebilder i vardagen. Vi ser vikten av att arbeta som ett team tillsammans runt den placerade för att ge både barnen och familjehemmen det speciella stöd som de behöver. Vi kan erbjuda riktade insatser i vårat samarbete med socialnämnden.

 

Vibor Familjehem är en del av vårdkedja där möjlighet till utsluss till träningslägenhet i stödboende eller vård och behandling på HVB-hem även kan erbjudas.

logotyp Vibor Familjehem Vibor Familjehem

Besöksadress:
Ekeby bruk 6 C 75263 Uppsala.

Postadress:
Ekeby bruk 2 N 75263 Uppsala

Kontaktpersoner:
Per Drape
0736564575

https://www.vibor.se/

Telefon: 0736564575
Org-nr.: 556868-9128

ID: 200708

Vibor Familjehem (Vibor Familjehem AB) ansvarar för innehållet på denna sida.