fbpx

Konsulent

Ekhöjdens Familjehem

Beskrivning:

Ekhöjden är en familjhemsorganisation som arbetar med förstärkta familjhemsplaceringar i nära samarbete med våra familjehem. Vi tror på goda relationer. Vi erbjuder jour-och familjehem till barn-ungdomar 0-21 år SoL och LVU. Vi tar emot vuxna med missbruksproblematik med pågående underhållsmedicinering psykisk ohälsa SoL och LVM.  Vi arbetar med motivernade samtal (MI), CRA, IDS 100 evidensbaserat verktyg för att hitta och mäta högrisksituationer. VI arbetar även med återfallsprevention. Vi utgår alltid från MI. 

Vi arbetar även med kvinnor samt kvinnor med barn utsatta förvåld i nära relation som behöver börja om där har vi möjlighet att ta emot i våra familjehem med bredvidboende. Dessa bredvidboenden finns i Kalmar län, Skåne och Örebro län. 

Vi har familjehem med ursprung från Irak som talar arabiska/svenska. 

 

 

 

 

Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete:

Vi ger handledning till våra familjehem kontinuerligt, vi arbetar utifrån vårdplanen och gör genomförandeplan, vi skriver månadsrapporter efter överenskommelse utifrån socialtjänstens önskemål. Vi individplanerar besöksfrekvenser i familjehemmen utifrån insatser som krävs, för att det ska bli så bra som möjligt för den placerade
.
Vi har telefonberedskap 24-7 alla dagar på året.

Familjehemmen får uppdatering kring alkohol- och droger regelbundet & möjlighet till riktad förkovring när det behövs.  

Vi utreder våra familjehem genom djup intervju och vi matchar alltid familjehem efter placeringens behov. Vi är utbildade i NYA KÄLVESTEN.

Vi har ramavtal med SKR, Kfsk- Halland, Kronoberg & Skåne län samt Eskilstuna kommun

Vi har utbildning inom: Cope, BBIC, MI, ASI, CRA, Steg 1, Drog- och missbruk, Återfallsprevention & Våld i Nära Relation, Ett hem att växa i samt avtal med S:t Lukasstiftelsen Skåne. Vi använder oss även av mindfullness genom en extern kontakt. 

logotyp Ekhöjdens Familjehem Ekhöjdens Familjehem

Besöksadress:
Upphemsvägen 3 571 71 Anneberg

Postadress:
Ekhöjdens Familjehem Upphemsvägen 3 571 71 Anneberg

Kontaktpersoner:
Heléne Svensson
Verksamhetschef familjehem
070-75 83 900
Pernilla Nyman
Familjehemskonsulent
070-63 32 100

https://www.ekhojdensfamiljehem.se

Telefon: 070 - 75 83 900
Org-nr.: 559057-3431

ID: 2480

Ekhöjdens Familjehem (Erlema AB) ansvarar för innehållet på denna sida.