Konsulent

Svea Boende

Beskrivning:

Vi på Svea Boende arbetar för att nå ut till familjer som har tid, vilja och engagemang att välkomna barn och ungdomar till sina hem. Svea boende har tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg att bedriva familjehemsvård, det innebär att vi rekryterar, utreder, utbildar, handleder och följer kontakt-, jour- och familjehemmen under barnets placering. Svea boende deltar tillsammans med familjen vid uppföljningsmöten på socialtjänst. Svea boende är vidare upphandlade av ett flertal kommuner.

Målgrupp

Svea boende rekryterar, utreder och handleder jour- och familjehem till barn och ungdomar från 0-18 år och i vissa fall även upp till 21 år som av olika anledningar inte kan bo i sin ursprungsfamilj. Våra familjer är utredda enligt de standardiserade utredningsmetoderna Bra_FAM samt djupintervju enligt nya Kälvesten, de kan flera språk, har en bred erfarenhet från andra kulturer, har haft tidigare placeringar, är godkända i nämnd och deltar i handledning. 

Övrig verksamhet

Som en del av vårdledet erbjuder Svea boende även tillståndspliktig stödboende verksamhet genom träningslägenheter, andra boendeformer så som bredvidboende, skyddat boende och akutboende erbjuds också. 

Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete:

På Svea Boende arbetar vi ständigt för att både familjer och de vi hjälper ska trivas så bra som möjligt.
Genom att följa upp placeringar, ge stöttning och handledning till båda parter och finnas tillgängliga dygnet runt vid oförutsedda händelser. Vi gör också regelbundna hembesök och ser till att genomförandeplanen följs samtidigt som vi kan ge hjälp och stöd på plats. Vi på Svea Boende kommer att tillhandahålla riktade utbildningar för våra familjer. Allt för att kunna kvalitetssäkra en bra hemmamiljö för både familjer och de barn och ungdomar som behöver vår hjälp. 
 
 

logotyp Svea Boende Svea Boende

Besöksadress:
Isafjordsgatan 39B, 164 40 Kista Skårs led 3, 412 63 Göteborg

https://www.sveaboende.se/

Telefon: 073-576 47 71
Org-nr.: 559034-4098

ID: 3528

Svea Boende (Svea Boende AB) ansvarar för innehållet på denna sida.