Konsulent

Casa Omsorg AB

Beskrivning:

Casa Omsorg är ett företag som erbjuder socialtjänsten familjehem. Vi tar emot barn och ungdomar under 18 år, som behöver vård utanför det egna hemmet, samt ensamkommande flyktingbarn, både jour- och stadigvarande placeringar. Vi tar också emot barn som på grund av svåra hemförhållanden eller eget beteende inte kan bo hemma. Placeringar enligt SoL, LSS och LVU.

Vi har goda erfarenheter gällande placering av barn och ungdomar. Vi tror att varje barn förtjänar ett tryggt, säkert och stabilt hem och våra familjehem har förutsättningar att ge god omsorg av hög kvalitet. 

Casa Omsorg samarbetar nära med familjehemmen och ger omfattande stöd, handledning och utbildning. Casa Omsorg är tillgängligt för familjehemmen kvällar och helger och har en bemannad jour.

Vi utreder våra familjehem enligt Socialstyrelsens rekommenderade metod Bra-Fam samt enligt Kälvestens intervju- och tolkningsmetod. Vår vision är att möta ungas behov och matcha dem mot rätt familjehem som kan åstadkomma en positiv och varaktig förändring. 

Casa Omsorgs medarbetare är utbildade socionomer som har lång erfarenhet av socialtjänsten och arbetet med placerade barn och vet hur regelverket fungerar. Vi är verksamma i Västra Götaland, Halland och Stockholm. Vårt kontor finns centralt i Göteborg. och även i Stockholm .  

Målgrupp

Numera erbjuder vi dessutom bahandlingsfamiljehem.

Barn och ungdomar i åldern 0–21 år. -SoL och LVU. -Brister i omsorgen eller eget beteende, hedersrelaterad problematik. -Ensamkommande flyktingbarn. Barn med NPF, utåtagerande beteende. Missbruk och kriminalitet.

Övrig verksamhet

Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete:

Familjehemskonsulenterna är utbildade socionomer med minst 14 års erfarenhet av arbete inom socialtjänsten samt arbete med barn och familj. Familjehemmen handleds av erfarna socionomer som har bred erfarenhet och utbildning inom områdena familjebehandling, missbruksvård, öppenvård och hedersrelaterad problematik. Vi utreder våra familjehem enligt Kälvestens intervju- och tolkningsmetod. Familjehemskonsulenterna har stor erfarenhet av att arbeta utifrån BBIC och har arbetat med LVU- och SoL-ärenden. Utifrån vår samlade kompetens och erfarenhet samt utbildning kan vi smidigt möta de ungas specifika behov och situation.

logotyp Casa Omsorg AB Casa Omsorg AB

Besöksadress:
William Gibsons Väg 1

Postadress:
433 76 Jonsered

Kontaktpersoner:
Fawsia Yousef
Samordnare/Familjehemskonsulent
0707-250767
Eva Charlotte Hermansson
Familjehemskonsulent
072-3021944

http://www.casaomsorg.se

Telefon: 0707-250767
Org-nr.: 559066-6888

ID: 4791

Casa Omsorg AB (Casa Omsorg AB) ansvarar för innehållet på denna sida.

Familjer