fbpx

Konsulent

Vi SocialCare

Beskrivning:

Familjehemsutredningen har skett utifrån en variant av Kälvestens djupintervju, Bra-Fams formulär, registerinhämtning, referenstagning, djupintervju och analys samt hembesök. Samtliga familjehem genomgår socialstyrelsens utbildning ”Ett hem att växa i”.

Familjehemskonsulent finns tillgänglig dygnet runt för våra familjehem. Varje vecka får familjehemmen besök av en familjehemskonsultent som ger handledning, stöd och vägledning utifrån MBT-F, mentaliseringsbaserad terapi för familjehemsvård.

Vi SocialCares konsulentstödda familjehem kan ta emot både stadigvarande placeringar men även akut jourplaceringar. Familjehemmen har möjlighet att ta emot syskonplaceringar, ensamkommande, mamma- och barnplaceringar samt skyddat boende. Vi SocialCare erbjuder också tilläggstjänster för de placerade barn och ungdomarna såsom samtalskontakt för den placerade och/eller vara behjälplig vid umgänge med vårdnadshavare samt observationsuppdrag.

Målgrupp

Övrig verksamhet

BVU - Utbildning för barnavårdsutredare

Vi SocialCare kommer under 2018 att erbjuda utbildning för socionomer verksamma inom socialtjänsten avseende utredningar jml SoL och LVU kring barn och ungdomar, sk barnavårdsutredningar. Utbildningen riktar sig mot socialsekreterare som nyligen börjat arbeta som utredare eller har jobbat ett tag men vill ha mer kunskap och fördjupning inom området.

Utbildningen kommer att äga rum i Lund med socionom Viveca Nygren som utbildningsledare tillsammans med socionom Käthe Kempe. Viveca Nygren har 18 år i branschen och jobbat både som socialsekreterare och som arbetsledare. Käthe Kempe har 15 år i branschen och jobbat både som socialsekreterare och kurator. Vi har även möjlighet att komma till er kommun och hålla utbildningen där, om ni har flera socionomer som har behov och intresse att genomgå utbildningen.

Vi kommer att publicera mer information inom det närmsta och hoppas att Ni är spända på en lärorik och intressant utbildning. Har ni frågor eller funderingar gällande BVU är det bara att höra av er till oss så berättar vi mer.

logotyp Vi SocialCare Vi SocialCare

Besöksadress:
, Tomelilla

Kontaktpersoner:
Viveca Nygren
Socionom
070-8147790
Käthe Kempe
0708-147798

http://visocialcare.se/index.html

Telefon: 0708-14 77 90
Org-nr.: 559013–7583

ID: 5850

Vi SocialCare (Vi SocialCare Utredning och konsult AB) ansvarar för innehållet på denna sida.