Konsulent

Individ och familjer FM AB

Beskrivning:

Individ och Familjer FM AB (”Individ och Familjer”) arbetar primärt på uppdrag av socialtjänsten. 

Målet för Individ och Familjer är att på uppdrag och i samarbete med såväl uppdragsgivare som alla inblandade parter, skapa en stabil och trygg miljö för barnet och ungdomen hos sin nya familj.

De jour- och familjehem som finns tillgängliga via Individ och Familjer representerar olika nationaliteter och därigenom kulturer och olika språk.  

Individ och Familjers konsulenter har tät kontakt med familjehemmen. Konsulenterna följer upp placeringarna regelbundet månatligen och mer intensivt vid behov för att stötta familjen och det placerade barnet/ungdomen utifrån vårdplanen. Samarbetet mellan konsulent, socialtjänst, gode män, vårdnadshavare och andra viktiga samhällsaktörer är absolut avgörande. 

Individ och Familjer finns tillgängliga för joursamtal dygnet runt. Familjerna erbjuds extern handledning, utbildning och stöd för att kunna skapa trygghet och en positiv utveckling för barnet/ungdomen. 

Individ och familjer FM har IVO-tillstånd sedan den 2 februari 2018.

Utlåtanden/referenser från samarbetspartners inom socialtjänsten delas gärna ut mot begäran!

 

Målgrupp

Individ och Familjer erbjuder jour- och familjehem för barn, tonåringar och ensamkommande flyktingungdomar i åldrarna 0-21.

Övrig verksamhet

Individ och Familjer erbjuder familjebehandling, kvalificerade kontaktpersoner och konsultation för barn och ungdomar upp till 21 år.

Våra kontaktpersoner vägleder ungdomar som behöver social träning och som är i extra behov av stöd i vardagen.

Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete:

Medarbetarna har mångårig arbetserfarenhet inom socialtjänst, myndighetsutövning, behandlingshem och psykosocial vård. Vi jobbar miljöterapeutiskt med en systemteoretisk grund. Vi tittar på individens behov och stärker upp skyddsfaktorer kring barnet/den unge. Med lång erfarenhet av socialt arbete/kliniskt socialt arbete ser vi snabbt tecken på riskbeteenden och agerar fort för att stävja dessa.

Individ och Familjer har sedan den 2 februari 2018 beviljats IVO-tillstånd för att bedriva konsulentstödd jour- och familjehemsverksamhet.

 

 

logotyp Individ och familjer FM AB Individ och familjer FM AB

Besöksadress:
Skånegatan 63, 116 37 Stockholm

Kontaktpersoner:
Förfrågningar
Individ & familjer FM
08-97 89 77

http://iofab.se/

Telefon: 08-978977
Org-nr.: 559023-7078

ID: 5877

Individ och familjer FM AB (Individ och familjer FM AB) ansvarar för innehållet på denna sida.