Konsulent

Kraft Familjehem

Beskrivning:

Våra familjehemskonsulenter är beteendevetare, socionomer eller socialpedagoger med mångårig erfarenhet av:

  • arbete med familjehem,
  • stödboenden,
  • barn och ungdomar i olika livssituationer som t.ex. placeringar av barn/unga med neuropsykiatrisk problematik,
  • ungdomar i kriminalitet och missbruk,
  • skyddsplaceringar.

Vi har bland de mest hängivna, dedikerade och passionerade medarbetarna i branschen. Något som är och alltid har varit vårt unika signum.

Vi har god kunskap om barn och ungdomar som varit utsatta för vanvård, omsorgssvikt, övergrepp eller olika former av våld samt stor erfarenhet av att möta föräldrar i umgängessituationer där vi medverkar som en trygghet för barnet/ungdomen samtidigt som vi förhåller oss professionella gentemot föräldrar för att skapa en avspänd atmosfär i umgänget.

Vi har ett nära samarbete med externa psykoterapeuter.

logotyp Kraft Familjehem Kraft Familjehem

Besöksadress:
Lundagatan 9 171 63 Solna

Kontaktpersoner:
Erik Östlund
Verksamhetschef
0708-484252

https://www.kraftfamiljehem.se

Telefon: 010-207 07 74
Org-nr.: 556988-1062

ID: 5893

Kraft Familjehem (Kraft Familjehem i Sverige AB) ansvarar för innehållet på denna sida.