fbpx

Konsulent

Rilancio AB

Beskrivning:

Rilancio är ett systerbolag till Familjehem i Mälardalen som varit verksamma inom kvalificerad familjehemsvård sedan 1994.

Inom Rilancio har vi samma kapacitet att hantera och bemöta de krav och önskemål våra uppdragsgivare har för placeringen av klienter i behov av stöd och har även en utökad förmåga att ta emot ärenden där skyddsbehovet är prioriterat.

Vi arbetar primärt med skydd och trygghetsskapande åtgärder för våra klienter men vi vet vikten av att se till individens samtliga livsområden för att de ska lyckas under och efter avslutad placering.

Genom ett brett utbud av olika stöd- och vårdinsatser i ett helhetskoncept är målet att varje enskild individ kan avsluta sin placering hos oss som en trygg, frisk, motiverad och levnadsstark person.

logotyp Rilancio AB Rilancio AB

Besöksadress:
Gruvvägen 8, 733 33 SALA

https://www.rilancio.se

Telefon: 070-665 03 54
Org-nr.: 556783-1911

ID: 8063

Rilancio AB (Rilancio AB) ansvarar för innehållet på denna sida.