fbpx

Konsulent

Madab Vård och Omsorg

Beskrivning:

Vi som arbetar på Madab Vård & Omsorg AB har bred vård- och omsorgskompetens och lång erfarenhet av att möta människor som på olika sätt är i behov av  socialtjänstens stöd och insatser. Utgångspunkten i vårt arbetssätt och förhållningssätt är att alltid utgå från människans förutsättningar, förmågor och önskemål. Erbjuda ett förutsägbart sammanhang som är tryggt, inkluderande och utvecklande.

Vikten av ett gott och långsiktigt samarbete bedömer vi som avgörande för människans utveckling och det innebär att vi arbetar enligt ett ”verksamhetslöfte”, som innebär att:                                                                                                                                                       

  • Vi ska vara tillgängliga, nära och närvarande.
  • Vi ska samverka och informera uppdragsgivare kontinuerligt.
  • Vi ska arbeta för att möjliggöra kontakter med nätverk.
  • Vi ska arbeta för att bibehålla samma personal under hela placeringen. 
  • Vi ska arbeta strukturerat och målinriktat utifrån uppdraget.

Vår vision är att vara det självklara valet för uppdragivare. Att erbjuda goda förutsättningar till att varje individ ges möjlighet att ta vara på sina tillgångar och utvecklas i en riktning de själv önskar.

Målgrupp

Vår målgrupp är barn och unga med psykosocial problematik, ensamkommande och föräldrar med barn. Vi erbjuder jour-familjehemsvård och bredvidboende.                                                                                                                     

Våra jour- och familjehem har erfarenhet bland annat av att arbeta med familjer, barn och unga som utsatts för eller bevittnat våld, individer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, självskadebeteende eller fysiska funktionsnedsättningar. Flera av våra familjer talar andra språk och har en kulturell mångfald. Våra jour- och familjehem är familjer som kan erbjuda ett förutsägbart sammanhang som är tryggt, inkluderande och utvecklande.

Övrig verksamhet

Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete:

Verksamheten arbetar miljöterapeutiskt utifrån ett salutogent förhållningsätt. Salutogent förhållningssätt innebär att arbetet inriktas på att stärka den enskildes känsla av sammanhang och mening och fokus ligger på de faktorer som ger en positiv utveckling och meningsfullhet. Det salutogena förhållningssättet innebär att man ser individen i sin helhet och fokuserar på friskfaktorer.

logotyp Madab Vård och Omsorg Madab Vård och Omsorg

Besöksadress:
Merkuriusvägen 9, 141 33 Huddinge,

Kontaktpersoner:
Markus Dannelöv
Verksamhetschef
0739163367

https://www.madab.se

Telefon: 08-12 13 29 09
Org-nr.: 559001-1176

ID: 8066

Madab Vård och Omsorg (Madab Vård och Omsorg AB) ansvarar för innehållet på denna sida.