Konsulent

Marielund Familjehem

Beskrivning:

Marielund Familjehem erbjuder socialtjänsten konsulentstödd jour – och familjehemsvård. Våra familjehem finns över hela Sverige och vi lägger stor vikt vid att utreda och utbilda våra jour – och familjehem. Vi är väl förtrogna med BBIC och arbetar alltid efter genomförandeplanen. Uppdraget utförs enligt gällande lagar och förordningar och vi följer Socialstyrelsens samt SKR:s riktlinjer och rekommendationer.

Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete:

  • Vi erbjuder stöd och handledning dygnet runt för samtliga familjehem inom vår verksamhet.
  • Familjeterapeuten är alltid med under utredning av familjehem. 
  • Vi är utbildade och använder oss av nya Kälvesten metoden.
  • Familjerna får både individuell handledning samt erbjuds grupphandledning tillsammans med andra familjehem.
  • Vi grundutbildar alla familjehem i ”ett hem att växa i”.
  • Vi på Marielund Familjehemsplacering vill skapa hållbara relationer och handleda våra familjer, vi finns därför tillgängliga dygnet runt vid oförutsägbara händelser.
  • Marielunds familjehem är tillståndspliktiga och följer Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om konsultverksamheter (HSLF-FS 2018:2).
  • Marielunds konsulentstödda familjehem kan ta emot både stadigvarande placeringar men även akuta jourplaceringar. Familjehemmen har möjlighet att ta emot syskonplaceringar, ensamkommande, mamma- och barnplaceringar samt skyddat boende.

logotyp Marielund Familjehem Marielund Familjehem

Besöksadress:
Trädgårdsvägen 1, 373 31 Nättraby

https://www.marielundbehandling.se

Telefon: 0739-091650
Org-nr.: 559045-0101

ID: 8109

Marielund Familjehem (HVB Marielund AB) ansvarar för innehållet på denna sida.