fbpx

Konsulent

EKFB

Beskrivning:

EKFB driver konsulentstödd jour- och familjehemsvård och öppenvård. Vi arbetar med barn och unga i åldern 0-21 år enligt SoL och LVU. EKFB erbjuder bland annat MI, motiverande samtal, ART, Aggression Replacement Training, A-CRA och kriminalitetsprogrammet "Kriminalitet som livsstil."

EKFB har tillstånd för konsulentstödd familjehemsvård. EKFB kan erbjuda skyddat boende och stödboende för vuxna.

 

Målgrupp

Vi arbetar med barn och unga som har:

  • svåra familjeförhållanden
  • sociala problem
  • ADHD och/eller andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
  • missbruksproblematik
  • kriminell problematik
  • kulturell problematik
  • hedersrelaterad problematik

 

Övrig verksamhet

 

 

Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete:

Vi som arbetar på EKFB har lång erfarenhet av att arbeta med barn, ungdomar och unga vuxna. Inom vår personalgrupp finns erfarenhet av arbete på förskola, skola, HVB-hem, SiS, stödboende före unga missbrukare och kriminella och boende för barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Även erfarenhet av arbete inom sluten psykiatrisk vård finns. 

Vi har språklig och kulturell förståelse och har lång erfarenhet integrationsarbete. Alla som arbetar på EKFB har kunskaper inom ett flertal språk. Kompetens inom hedersrelateradproblematik finns i vår personalgrupp.

EKFB:s familjehemskonsulenter har jour dygnet runt för att stödja jour- och familjehemmen om det behövs.

EKFB arbetar efter BBIC; Barns behov i centrum. BBIC är ett arbetssätt som är anpassat efter socialtjänstens regelverk och innebär att genomförande och uppföljning av insatserna genomförs på ett strukturerat och enhetligt sätt utifrån en helhetssyn på den placerades behov.

logotyp EKFB EKFB

Besöksadress:
Salabacksgatan 50, 754 32 Uppsala

Postadress:
Salabacksgatan 50, 754 32 Uppsala

Kontaktpersoner:
Helena Bergman
Verksamhetschef
076-5030001
Sara Akbarpour
Familjehemskonsulent
070-2769101

https://www.ekfb.se

Telefon: 0765030001
Org-nr.: 559012-2080

ID: 2479

EKFB ansvarar för innehållet på denna sida.

Familjer